bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Zapytania ofertowe

Świadczenia usługi wynajmu sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem do realizacji kursów kwalifikacyjnych i/lub specjalistycznych.
Link do pełnej treści zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1006062

Wykonawcy do pełnienia funkcji kierowników kursów kwalifikacyjnych i/lub specjalistycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Link do pełnej treści zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1006040

Sukcesywne świadczenia usług poligraficznych (powielania/wydruku, fotokopiowania, prac introligatorskich i wykańczalniczych) materiałów dydaktycznych.
Link do pełnej treści zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1006332

Dostawa materiałów szkoleniowych w postaci podręczników specjalistycznych do realizacji kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych.
Link do pełnej treści zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1006328

Wykonanie i dostawa materiałów szkoleniowych w postaci teczki, kołonotesu, długopisu.
Link do pełnej treści zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1006323

Wykonawcy do pełnienia funkcji członków komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla uczestników kursów kwalifikacyjnych i/lub specjalistycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Link do pełnej treści zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1006512

Wykonawcy do świadczenia usługi wynajmu sprzętu komputerowego (laptopów) dla wykładowców do realizacji kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych realizowanych w ramach projektu.
Link do pełnej treści zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1006588

Wykonawcy do pełnienia funkcji członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów końcowych dla uczestników kursów kwalifikacyjnych i/lub specjalistycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Link do pełnej treści zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1006702

Wykonawcy do świadczenia usługi wynajmu swoich jednostek organizacyjnych (oddziałów) do przeprowadzenia zajęć praktycznych (staży) w ramach kursów kwalifikacyjnych i/lub specjalistycznych realizowanych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Link do pełnej treści zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1006772

Świadczenie usług cateringowych.
Link do pełnej treści zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1005440

Wykonawcy do przygotowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych na kursach kwalifikacyjnych lub specjalistycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Link do pełnej treści zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1005555

 

Stopka ue