bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Uczestnicy projektu

-4030 pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w Projekcie
-co najmniej 40%uczestników-współpracujących z placówką świadcząca podstawową opiekę zdrowotną (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia)

Uczestnicy projektu z terenu województw: Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Lubuskie, Łódzkie, Opolskie , Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie,

Stopka ue