bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do udziału w projekcie „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 6 678 976,35 PLN

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 4030 pielęgniarek i położnych z terenu 8 województw : (Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Lubuskie, Łódzkie, Opolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie) w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2016 – 2018 i odbywać się będzie równocześnie w kilku województwach (szczegóły w harmonogramie). Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Osoby chętne do udziału w projekcie mogą już przystąpić do składania formularzy zgłoszeniowych na wybrane przez siebie kursy.

 

Stopka ue