bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

KURSY W RAMACH PROJEKTU

KURSY KWALIFIKACYJNE (26 kursów) i SPECJALISTYCZNE (147 kursów) – OGÓŁEM 173 kursy

KURSY KWALIFIKACYJNE:

Pielęgniarstwo onkologiczne – 12 kursów – grupy 25 osobowe = 300 osób
Pielęgniarstwo geriatryczne – 7 kursów- grupy 25 osobowe = 175
Pielęgniarstwo psychiatryczne- 7 kursów – grupy 25 osobowe = 175

KURSY SPECJALISTYCZNE:

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego -13 kursów- grupy 25 osobowe = 325 osób
Wykonanie badania spirometrycznego– 12 kursów –grupy 25 osobowe = 300 osób
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi – 6 kursów- grupy 25 osobowe = 150 osób
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 13-kursów- grupy 25 osobowe = 325 osób
Wywiad i badanie fizykalne – 27 kursów- grupy 25 osobowe = 675 osób

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla pielęgniarek i położnych – CZĘŚĆ 1– 38 kursów- grupy 30 osobowe = 1140 osób
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla pielęgniarek i położnych – CZĘŚĆ 2 – 38 kursów – grupy 30 osobowe = 1140 osób

Osoby biorące udział w kursach Wywiad i badanie fizykalne będą mogły wziąć udział także w kursie Ordynowanie leków.
Kurs Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych będzie realizowany w 2 wariantach (1.dla osób z tytułem licencjata oraz 2.dla osób z tytułem magistra lub specjalizacją po 2001 r.) – kurs ukończy 2280 osób co stanowi ponad 56% ogółu osób objętych projektem

Stopka ue