bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Dzienny opiekun w opiece nad dziećmi do lat 3 dla pielęgniarek, położnych, opiekunek dziecięcych, nauczycieli wychowania przedszkolnego

Dzienny opiekun w opiece nad dziećmi do lat 3 dla pielęgniarek, położnych, opiekunek dziecięcych, nauczycieli wychowania przedszkolnego.

12.03 godz 15,00
13-14.03.2015 godz 8,00
23.03.2015 godz 8,00

400,00 zł